Leerlingenraad

Binnen het onderwijs staat de leerling centraal. Het is daarom belangrijk dat jullie, als leerlingen, ook inspraak hebben. Prinsentuin Andel heeft een leerlingenraad waar leerlingen uit alle leerjaren zitting in hebben.

Deze leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar onder leiding van een docent. Ze bespreken allerlei zaken binnen de school en denken mee over, bijvoorbeeld, gezonde catering, de veiligheid van de school, stages en nog veel meer. Onder deze link vind je de bevoegdheden medezeggenschap leerlingen rocwb.

Leerlingenraad Prinsentuin Andel 2017-2018

Arianne Moes, Esmeralda de Wit, Danyro van Liere, Janine van der Perk, Jimmy van Mill en Hanna van der Hoeven.