Praktijk

Een vak leer je in de praktijk. Op Prinsentuin Andel bieden we je via het vernieuwd beroepsgericht programma de mogelijkheid om praktijkgericht aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat je zelfstandig leert denken en werken. Dat komt later pas écht goed van pas!

 Het vaklokaal lijkt op een bedrijfje waar je zelfstandig werkt en leert op verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak, zoals een planner, magazijnmedewerker of controleur. Alle leerlingen voeren deze taken één keer uit. Je werkt en leert in je eigen tempo aan een zogenaamd module. Elke week kies je een module waarbij theorie en praktijk perfect op elkaar afgestemd zijn.

Vernieuwd beroepsgericht programma - Groenwijzer

In het vernieuwd beroepsgericht programma leer je eigen keuzes maken, zelfstandig plannen en beoordelen en leer je meer over je werk- en beroepshouding. De docent begeleidt leerling individueel of in groepjes op een coachende manier. Het vernieuwd beroepsgericht programma biedt een goede basis voor de toekomst.

Leerlingencoach Michiel Scheffer: "Vmbo-kinderen willen graag leren in de praktijk. Op stage zie je ze vaak groeien! Zo probeer ik ze te sturen richting loopbaan."

Leerwerktraject

Zit je in de basisberoepsgerichte leerweg en heb je moeite om het lesprogramma te volgen? Leer je makkelijker in de praktijk dan via theorielessen op school? Het leerwerktraject is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. De school bepaalt in overleg met je ouders welke leerlingen in aanmerking komen voor dit traject.

Op school werk je het examenprogramma Nederlands door naast het beroepsgerichte programma. Sport en rekenen maken ook onderdeel uit van het programma. Daarnaast loop je twee dagen per week stage. Bij een bedrijf oefen je alle zaken die je op school hebt geleerd. Je bent hier geen werknemer, maar een leerling van school die in de praktijk komt leren.

Na twee jaar leerwerktraject doe je examen in het vak Nederlands en in het beroepsgerichte programma. Als je op beide onderdelen voldoende scoort, ontvang je het diploma 'basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject'. Met dit diploma kan je direct verder leren op het mbo in de groene sector op niveau 2.