Aanmelden en toelating

Zie je Prinsentuin Andel als een veilige plek om jezelf te ontwikkelen? Ben je enthousiast over onze school? Meld jezelf dan samen met je ouders aan tijdens onze aanmeldavonden. Alle belangrijke informatie vind je hieronder:

Aanmelden vmbo

De aanmeldavonden zijn op:
 • 5 maart 2018 (achternamen A t/m K) van 18.30 tot 20.30 uur
 • 6 maart 2018 (achternamen L t/m Z) van 18:30 tot 20:30 uur
Download het aanmeldformulier

Toelating
Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op het hogere niveau toegelaten worden. Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Wat telt mee?

 • Het advies van de basisschool
 • Je eigen motivatie

Wat breng je mee?

 • het ingevulde aanmeldformulier
 • het schriftelijk advies- en onderwijskundig rapport van de basisschool
 • de rapportage van het drempelonderzoek (indien aanwezig)
 • de overige relevante informatie/toetsgegevens
 • een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van de leerling ter controle

Hoe meld je je aan vanuit het voortgezet onderwijs?

Neem in dat geval contact op met één van de afdelingsleiders van onze school: 0183 - 447 474.
 • Mevrouw M. aan den Boom / basisberoepsgerichte leerweg
 • Mevrouw K. Bos / kaderberoepsgerichte leerweg
 • De heer H. Weijtens / gemengde leerweg