Groen

Gezonde dieren
Bij gezonde dieren houd je je voornamelijk bezig met de gezondheid van dieren. Hoe kun je zien of een dier ziek is en hoe kun je voorkomen dat een dier ziek wordt. Daarnaast komen naast hanteren en verzorgen ook onderwerpen als: het bepalen van het geslacht, conditie bepalen, leeftijd schatten, transporteren en vastzetten van dieren,  vacht- en hoefverzorging, het toedienen van medicijnen en melken aan bod. Je leert van alles over hygiëne in stallen en dierenverblijven, gedrag van dieren, gezondheidscontrole, verschillende voedermiddelen en de verschillen tussen planten-, vlees- en alleseters. Ook voer je verschillende rantsoenberekeningen uit.

Houden van dieren
Bij Houden van dieren houd je je vooral bezig met de huisvesting van dieren  zoals koeien, varkens, kippen en kleinere dieren. Daarnaast komen naast het hanteren en verzorgen van dieren ook onderwerpen als rassenkennis, voeding en voortplanting aan bod. Je leert van alles over bouwmaterialen, mestopslagsystemen, hoe je zieke dieren kunt herkennen en je leert wat de werkzaamheden in een dierenpension zijn. Verder ga je zelf een powerpoint maken over rassenkennis en een huisvesting ontwerpen. Ook maak je een collage over de voortplanting bij dieren en voer je verschillende rantsoenberekeningen uit.

Groene vormgeving en styling
Het Keuzevak 'Groene vormgeving en styling'  bestaat uit de volgende onderdelen:
• Vormgeving
• Techniek van het vormgeven
• Een plantaardig product vormgeven
• Bloemen en planten in de geschiedenis

In dit keuzevak leer je van alles over vormgeving. Je leert wat kleuren en vormen zijn. En je leert de begrippen ‘symboliek’, ‘structuur’ en ‘textuur’ kennen.
• Bij het onderdeel 'Techniek van het vormgeven' maak je kennis met de technische kant van het vormgeven. Je leert hoe je zelf ondergronden kunt maken en hoe je kunt decoreren en presenteren.
• Het onderdeel 'Een plantaardig product vormgeven' gaat over hoe je een plantaardig product van het begin tot het einde kunt vormgeven.
• Bij 'Bloemen en planten' in de geschiedenis komt aan bod hoe mensen door de eeuwen heen met bloemen en bloemwerk zijn omgegaan.


Bloemwerk
Bij het keuzevak bloemwerk leer je verschillende soorten bloemwerk maken.

Verschillende soorten boeketten, bloemstukken en technieken worden behandeld. Denk bijvoorbeeld aan een gemengd boeket en een boeket in een zelfgemaakt frame. Of een bloemstuk in steekschuim en een bloemstuk waarin je materialen lijmt.

We werken ook veel met de seizoenen, dus in de herfst maak je bloemwerk met veel bessen en vruchten. En in het voorjaar gebruik je ook bloembollen in je bloemstukken.

Ook achtergrondinformatie als kleurenleer en materialenkennis zijn belangrijk om goed bloemwerk te kunnen maken.

Keuzemoduul Groei en oogst
Bij het keuzemoduul groei en oogst ben je bezig met de groei van planten. Je onderzoekt onder welke omstandigheden planten het  beste groeien en hoe je dit kunt beïnvloeden. Je bekijkt welke ziekten en plagen jouw planten kunnen belagen. Daarnaast zijn we bezig met de oogst van producten. In de akkerbouw bijvoorbeeld de oogst van aardappelen en suikerbieten en in de glastuinbouw oogsten we bloemen, potplanten en paprika’s (die je ook naar de veiling brengt). Tot slot maak je met de groep een filmpje op een modern glastuinbouwbedrijf over mechanisering en automatisering. 

Keuzemoduul Groei voorbereiden
Bij het keuzemoduul groei voorbereiden ben je bezig met de voorbereidingen van de teelt van planten.  Je doet onderzoek en maakt keuzes bij vermeerderingsmethoden. Daarnaast bezoeken we een aantal bedrijven die planten vermeerderen. Je bewerkt de grond zodat de planten weer goed kunnen groeien. Je maakt een planning, geeft leiding en voert de teeltwisseling bij de paprika’s uit. Tot slot maak je een filmpje met je groep op een modern glastuinbouwbedrijf over mechanisering en automatisering. 

Werk in tuin en landschap
WTL staat voor Werken in Tuin & Landschap. Tijdens deze module leer je alles over aanleg en onderhoud van tuinen en landschappen.  De module is opgedeeld in drie onderdelen: bestrating, heesters & bomen en graslanden. Binnen dit moduul staat de praktijk centraal en leer je echt hoe het moet. Kortom wil je echt weten hoe een hovenier werkt kies WTL!

Tuin ontwerp en aanleg
Toa staat voor Tuin Ontwerp & Aanleg. Tijdens deze keuze module leer je hoe je  van niets een tuinontwerp kunt maken. Je krijgt een stuk tuin aangewezen waarin je samen met de klant gesprekken gaat voeren, vervolgens maak je een schetsontwerp, daarna een definitief ontwerp en een beplantingsontwerp. Verder houd je, je bezig met een aantal aanleg werkzaamheden zoals straten, schuttingen zetten en aanplanten. Kortom een ideale keuze voor het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe tuin.


Voeding: Hoe maak je het?
Bij het moduul voeding leer je hoe verschillende levensmiddelen worden gemaakt. Je leert verschillende technieken om levensmiddelen langer houdbaar te maken.
Wanneer je een product gemaakt hebt leer je wat erbij komt kijken om een product te kunnen verkopen. Daarbij moet je denken aan:
• Zijn er genoeg mensen die het lekker vinden; daar kom je achter door smaaktesten uit te voeren.
• Hoe maak je een goede reclame.
• Waar moet een verpakking aan voldoen en wat moet er allemaal op staan.