Praktijk

Het beroepsgericht programma wordt aangeboden in Groenwijzer.

Het vaklokaal lijkt op een bedrijfje, waar je zelfstandig werkt en leert op de verschillende werkplekken. De docent is de bedrijfsleider, die wordt geholpen door leerlingen met een bijzondere taak zoals: een planner, een magazijnmedewerker en een controleur. Alle leerlingen moeten deze taken één keer uitvoeren. Je werkt en leert in je eigen tempo aan een zo genaamd moduul. Je kiest elke week welke modulen je gaat uitvoeren. In zo'n moduul zijn de theorie en de praktijk helemaal op elkaar afgestemd.

Je leert bij Groenwijzer eigen keuzes te maken, zelf te plannen en te beoordelen. Door dit alles is het voor de docent mogelijk om de leerling meer individueel of in groepjes te coachen.

Je leert ook je eigen werk te beoordelen. Bij Groenwijzer is er meer aandacht voor je zogenaamde werk- en beroepshouding. Door dit alles is het voor de docent mogelijk, je meer individueel of in groepjes te begeleiden als een coach.

Met Groenwijzer kunnen we je een goede basis bieden voor een succesvolle vervolgopleiding op het mbo.

Assistent-coördinator bovenbouw Michiel Scheffer: "Vmbo-kinderen willen graag leren in de praktijk. Op stage zie je ze vaak groeien! Zo probeer ik ze te sturen richting loopbaan."