Prinsentuin zorgt ervoor

Onze school hecht grote waarde aan de ondersteuning van de leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties, maar ook om het welzijn van de leerlingen.

Om de leerling zoveel mogelijk kansen te bieden de leerweg te volgen die bij hem/haar past, heeft onze school een ondersteuningsplan. Het is de bedoeling om de begeleiding zoveel mogelijk tijdens de reguliere lessen te laten plaats vinden. Alleen wanneer hulp binnen de lessen niet wenselijk of haalbaar is, kiezen we voor ondersteuning buiten de les.

In de organisatie van de ondersteuning onderscheiden wij:

Eerste lijn: de mentor en de docent

Tweede lijn: het zorgteam en het decanaat

Derde lijn: het schoolmaatschappelijk werk de externe deskundigen

Klik hier voor de folder leerlingenzorg


Docente Kunst & Cultuur Suzanne Timmer: "In mijn lessen hoor ik veel. Zo weet ik wat er speelt, kan ik er iets mee en terugkomen op dingen die verteld zijn. Ik weet waar ze mee bezig zijn."