Contactboekje

Sommige leerlingen krijgen een contactboekje.

Hiermee willen we deze leerlingen tijdelijk extra begeleiden bij dingen die ze nog moeilijk vinden. Zoals bijvoorbeeld meedoen in de les of huiswerk maken. Het contactboekje wordt dagelijks door de ouders en docenten afgetekend. De mentor bespreekt wekelijks met de leerling de opmerkingen in het contactboekje.

Vanaf het moment dat je bij ons op school komt, letten wij er hoe het met je gaat. Als blijkt dat je extra hulp nodig hebt, proberen we die zoveel mogelijk tijdens de normale lessen aan te bieden.