De mentor

Als je goed in je vel zit, ga je met plezier naar school en presteer je beter. In de begeleiding van leerlingen neemt de mentor een centrale plaats in.

Je hebt een mentor die voor jou het eerste aanspreekpunt is. Eventuele problemen worden op deze wijze snel helder, bespreekbaar en opgelost. Ook het contact tussen school en thuis verloopt in de meeste gevallen via de mentor.

  • De mentor geeft de meeste lessen
  • De mentor helpt je met het leren en plannen
  • De mentor begeleidt je met sociaal-emotionele vaardigheden
  • De mentor helpt je bij problemen
  • De mentor zorgt voor extra hulp als dat nodig is
  • De mentor begeleidt je, samen met de decaan, bij het maken van (beroeps)keuzes

Contacten met je ouders/verzorgers vinden we heel belangrijk. Daarom heb je een mentor en zijn er drie ouderavonden per jaar. Daarnaast zijn informatieavonden (bijvoorbeeld over vervolgopleidingen of het examen) die je in de agenda op deze website kunt vinden.