Het zorgteam

Het zorgteam verzorgt:

  • adviezen aan mentoren en docenten over de aanpak van leerproblemen en problemen op sociaal-emotioneel gebied;
  • steunlessen c.q. remedial teaching voor leerlingen met leerachterstand of leerstoornis;
  • extra ondersteuning tijdens de reguliere les door remedial teacher of leerlingbegeleider;
  • informatie en adviezen aan docenten over de begeleiding van leerlingen;
  • opzetten en verzorgen van faalangst-reductietraining en sociale vaardigheidstraining;
  • begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • adviezen aan leerlingen en ouders over de aanpak van (huiswerk)taken;
  • verwijzen naar en/of contact onderhouden met extern deskundigen;
  • in beperkte mate nader onderzoek naar problematiek en het bespreken van de resultaten met ouders.


Orthopedagoge Machteld Rijvers: "Zorg op maat: we begeleiden de individuele leerling op de manier die bij hem past. Niet pamperen, maar begeleiden op weg naar de toekomst."