Beroepskeuze en mbo

Wat is je toekomst na Prinsentuin? De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor iedere leerling. Vanuit leerjaar 4 moet je naar de mbo-opleiding kunnen waar je voorkeur ligt en waarvoor je de capaciteiten bezit. Het examenpakket wordt afgestemd op jouw wensen voor het vervolgonderwijs. Vanuit Prinsentuin kan je uiteraard doorstromen naar alle sectoren van het mbo. Want Prinsentuin Andel is meer dan groen alleen.


Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. Er is hierover voorlichting aan jou (tijdens de PSO-lessen) en je ouders (algemene informatieavond), zodat we samen voor een goed passende beroepsrichting kunnen kiezen, of je nu belangstelling hebt voor techniek, economie, zorg & welzijn of groen. 

Onderbouw
Het praktische karakter van de school wordt benadrukt door de lessen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). PSO is voor leerlingen in klas 1 en 2. Daar maakt de leerling in de praktijk kennis met alle beroepsvakken die de school aanbiedt, zodat hij aan het einde van het tweede jaar een goed overwogen keuze kan maken.

Loopbaanbegeleiding
Het LOB-programma is een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 zodat je optimaal begeleid wordt bij het maken van de juiste beroepskeuze. De decanen zijn op onze school de personen die loopbaanoriëntatie coördineren. De mentor begeleidt je en komt in overleg met jou en je ouders tot het samenstellen van een verantwoord vakkenpakket dat bij je past en dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert.

Bovenbouw
Het beroepsgerichte programma wordt in de bovenbouw aangeboden in Groenwijzer (GW).

Beroepencarrousel

Prinsentuin Andel organiseert ook elk jaar een beroepencarrousel, waar leerlingen kunnen snuffelen aan verschillende beroepen.

Kijk en oriënteer je op http://www.rocwb.nl/ of bekijk het filmpje van het mbo.