Examenreglement en PTA's

In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4.


Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten.

Uiterlijk 1 oktober staan op de website de examenregeling en de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's). Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA's. Hierin is per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen. De leerlingen uit klas 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator.

De examenreglementen en PTA's vind je uiterlijk 1 oktober 2016 onder schooldocumenten op de homepage.