Rekentoets

De rekentoets is verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar deze telt niet mee om te slagen.

De rekentoets moet wel door alle leerlingen gemaakt worden. Het cijfer dat gehaald wordt komt voor KB en GL leerlingen wel op de cijferlijst. Het cijfer voor BB leerlingen wordt op een aparte bijlage bij de cijferlijst meegegeven.Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten.


En nu zonder rekenmachine...