Schooldocumenten

In schooldocumenten staan belangrijke digitale documenten.

In de schoolgids staan belangrijke zaken beschreven, zoals ondersteuning van leerlingen, de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de doelstellingen van de school, huisvesting, geldzaken, veiligheid enzovoort.
Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren. Het examenreglement en de PTA's kun je hier vinden. Ze staan elk jaar voor 1 oktober op deze plaats.
Prinsentuin brengt in het leerlingenstatuut tot uitdrukking hoe het instituut aankijkt tegen, en om wil gaan met, de rechten en plichten in een onderwijsorganisatie. Tevens wil Prinsentuin dat alle leerlingen op dezelfde wijze behandeld worden.
Zie onderstaande links welke belangrijke schooldocumenten we verder willen communiceren.

Diversen:

- Overdrachtsdossier
- Leermiddelenlijst 2017-2018
- Leerlingenstatuut-2015-2017
- Klachten en procedures
- Reglement commissie van bezwaar verwijdering
- Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
- Medisch handelingsprotocol
- Bestuursreglement ROC WB