Stage en maatschappelijke stage

Stage is een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma.

Alle leerlingen in de derde klas lopen gedurende drie weken 2-3 dagen per week stage (april 2017). In leerjaar 4 is stage een belangrijk onderdeel van het beroepsgerichte programma. Het aantal dagen dat de leerling stage loopt, is afhankelijk van de gekozen leerweg.

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is sinds augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Onze school heeft nog wel een invulling voor deze maatschappelijke stage.

Tijdens deze stage doen leerlingen vrijwilligerswerk, zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Jongeren kunnen zo tijdens hun schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren.