Cijfers, slagen of overgaan

Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, kun je altijd op een voor jou geschikt niveau het onderwijs volgen. Dit heeft tot gevolg dat het nauwelijks voorkomt dat een leerling een leerjaar over moet doen.

Cijfers
Bij verreweg de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. De klassen 1 tot en met 3 houden hun prestaties van proefwerken, overhoringen en werkstukken bij op een cijferkaart. Ook door inloggen op Magister kunt u alle prestaties van hun zoon of dochter volgen. Deze klassen ontvangen elke dertien weken een rapport.

De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal. Bij iedere periode begint uw zoon of dochter met 'een schone lei'. Bij het vierde rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer is het gemiddelde van de vier periodecijfers. Dit gemiddelde wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6.

De leerlingen uit klas 4 ontvangen 3 maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten.

Daarnaast krijgen alle leerlingen in klas 3 en 4 voor 1 oktober het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator.

Overgangsregeling
Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van regelingen. Dit zijn richtlijnen; de uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Kijk voor meer informatie in de schoolgids. De schoolgids vind je onder schooldocumenten op de homepage.