Cito VAS toetsen

Op onze school worden tijdens de leerjaren 1, 2 en 3 Cito VAS-toetsen afgenomen.

Cito VAS is het Cito Volgsysteem voor voortgezet onderwijs. Met één of meer toetsen van dit systeem kan de school de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker. 

Onder deze link vindt u de ouderfolder van Cito. Hierin vindt u meer informatie over deze toetsen.