Ondersteuning

Wij bieden onderwijs op maat. Dat wordt duidelijk gemaakt in onderstaand filmpje.Alle leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen op didactisch en/of sociaal-emotioneel vlak. Te denken valt aan bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen. De mentor is hierin adviserend en zal dan met u contact opnemen.

Meer informatie hierover staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van onze school. U vindt dit op de homepage van onze website onder de knop schooldocumenten.