Ouderavonden

Wij hechten veel waarde aan een goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is.U wordt drie maal per jaar uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond worden de resultaten en/of het gedrag van uw zoon/dochter met de mentor besproken. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd, waarop een voor alle ouders belangrijk onderwerp wordt besproken:

  • leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  • leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw
  • leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4
  • leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs