Schoolboeken

Ook dit schooljaar ontvangt de school geld van het rijk (ongeacht leerjaar en gekozen pakket) om per leerling een basis leermiddelenpakket beschikbaar te stellen. Dit pakket wordt verzorgd door VanDijk educatie en is dus kosteloos voor ouders.

Het basis leermiddelenpakket stelt de leerling in staat vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Indien de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan het budget, is dat voor de rekening van de school. Naslagwerken en boeken die in meerdere leerjaren gebruikt worden, vallen buiten deze regeling. Denk hierbij aan woordenboeken, atlas, rekenmachine, agenda, schriften, multomap etc.

De school loopt een financieel risico wanneer er aan het einde van het schooljaar boeken ontbreken ofwel zodanig beschadigd zijn dat deze het volgende schooljaar niet opnieuw gebruikt kunnen worden. Let dus alstublieft goed op de spullen! Kijk voor meer informatie over schoolkosten in hoofdstuk 6 van de schoolgids. Deze vindt u onder schooldocumenten op de homepage. U kunt ook inloggen op het ouderportaal.