Ziekmelding

Ziek melden van uw zoon/dochter kan alleen door één van de ouders of verzorgers gebeuren, graag telefonisch tussen 8.00 en 9.30 uur naar 0183 - 44 74 74. 

 Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon/dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen, dus om afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, een dokter, een specialist zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.

Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich in het opvanglokaal, alwaar telefonisch contact met huis wordt opgenomen. Als de leerling weer naar school gaat, dienen de ouders hem weer beter te melden. Als Prinsentuin Andel maken we deel uit van het verzuimproject M@zzl. Een project om veelvuldig schoolverzuim tegen te gaan. Bij een 4e ziekmelding in een schooljaar of bij ziekte langer dan twee weken worden leerlingen aangemeld bij onze jeugdarts.