Onze missie

De school wil iedere leerling de mogelijkheid bieden om het maximale uit zichzelf te halen door zijn talenten te benutten en verder te ontwikkelen en door te leren omgaan met zijn beperkingen.

Elke leerling, die belemmeringen ondervindt in zijn ontwikkeling komt in aanmerking voor begeleiding. De begeleiding is afgestemd op de behoefte van iedere leerling (maatwerk).

Zorg, geboden aan leerlingen, is geïntegreerd en in samenhang opgenomen in het onderwijsleerproces, zodat voor er voor leerlingen de mogelijkheid bestaat het maximale uit zichzelf te halen. De begeleiding is afgestemd op de behoefte van de leerling waar het uitgangspunt is om recht te doen aan verschillen.