Onze visie

De visie waar we onze acties aan toetsen:
Het leren vindt plaats door een actieve leerling, medeverantwoordelijk voor het leerproces:
 • in een uitdagende, veilige leefomgeving,
 • samen met andere leerlingen,
 • met respect voor de ander en de natuur.
Bij het leren
 • staan maatschappelijke relevantie en zelfredzaamheid centraal,
 • is waardering voor leerlingen,
 • wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen.
Uitgaande van een lerende organisatie is de visie ten aanzien van het leren door leerlingen óók van toepassing op het leren van alle personeelsleden. Het leren vindt plaats door een actieve medewerker, medeverantwoordelijk voor het leerproces:
 • in een uitdagende, veilige leefomgeving,
 • samen met andere personeelsleden (en leerlingen),
 • met respect voor de ander en de natuur.
Bij het leren
 • staan maatschappelijke relevantie en zelfverantwoordelijkheid centraal,
 • is waardering voor elkaar,
 • wordt recht gedaan aan verschillen tussen personen.