Schoolprestaties

Voor ons is het belangrijk eerlijk en helder te communiceren over onze resultaten. Daarom doen wij mee aan het project 'Vensters VO' van de sectororganisatie VO-Raad.

De gegevens in Vensters VO geven, naar onze mening, het beste beeld van de school. Op websites van de Inspectie van het Onderwijs, Trouw of Elsevier betreft het vooral de 'harde' gegevens, zoals het aantal geslaagden, terwijl deze niets zeggen over de tevredenheid van de leerlingen, veiligheid en kernwaarden van de scholen. Deze gegevens komen juist wel naar voren in de Vensters VO. Bent u nieuwsgierig? Bekijk dan hier de schoolprestaties van Prinsentuin Andel.

Meer informatie over Vensters VO is te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Deze vergelijkende website is vooral interessant voor ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn. Reacties op deze manier van verantwoording naar directe betrokkenen en belanghebbenden van onze school zijn bijzonder welkom. U kunt uw reactie mailen naar mevrouw E. Messing, vestigingsdirecteur Prinsentuin Andel (e.messing@rocwb.nl).