Transfercoach

ROC West-Brabant wil het voortijdig schoolverlaten voorkomen. Bijvoorbeeld door jongeren in hun eerste jaar op het mbo te laten begeleiden door een docent van hun vmbo-school. Dat is de transfercoach.

In 2009 startte het ministerie van OCW met het terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten. In West-Brabant werd daartoe onder andere een coachingstraject opgezet. De coaches werden transfercoaches genoemd vanwege de begeleiding bij de 'transfer' (overstap) van vmbo naar mbo.

Inmiddels doen veel vmbo-scholen in West-Brabant mee door binnen hun school een transfercoach aan te stellen. Zij krijgen een opleiding en tijd om hun rol goed te kunnen vervullen.


Video over de Transfercoach van ROC West-Brabant

Overdracht van vmbo naar mbo
De transfercoach zorgt voor een 'warme overdracht' van vmbo naar mbo. De mbo-school kan zo de leerling beter ontvangen en begeleiden. Daardoor voelt de leerling zich eerder thuis in het mbo en hij leert zelf beter zijn eigen weg te vinden. Zo wordt voorkomen dat een leerling voortijdig schoolverlater wordt.

Contact met de leerling
De transfercoach, werkzaam in het vmbo, begeleidt zijn leerling bij de overstap van vmbo naar mbo. De overstap van vmbo naar mbo is voor veel leerlingen een grote stap; dat geldt nog meer voor risicoleerlingen met bepaalde problemen zoals leerproblemen of sociaal-emotionele problemen.

De transfercoach begeleidt de overstap van vmbo naar mbo door gesprekken te voeren met de leerling, de zorgcoördinator en de studieloopbaanbegeleider op de mbo-school. De transfercoach bij Prinsentuin Andel is Erica Timmermans: e.timmermans@rocwb.nl

Hoe werkt het?
Op de vmbo-school wordt bekeken welke leerlingen uit het examenjaar in aanmerking komen voor begeleiding door een transfercoach. Deze leerlingen beslissen uiteindelijk na een gesprek zelf of ze coaching willen. Die coaching begint op het moment dat de leerling naar zijn nieuwe vervolgopleiding in het mbo gaat. De coaching is geslaagd, als de leerling een goede overstap naar het tweede leerjaar in het mbo kan maken: doordat hij zijn lessen goed volgt en doordat hij goed presteert op school.