Veelgestelde Vragen

Aan welke beroepen moet ik denken bij jullie school?
Een beroep leer je niet op het VMBO, maar op het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs). In het VMBO bereiden we je voor op een plaats in het MBO. De praktische vakken die wij verzorgen zijn meer dan groen alleen. In leerjaar 3 krijg je het groene profiel, maar in leerjaar 4 heb je keuzevakken zoals: Groen-Techniek, Groen-Zorg en Welzijn, Groen- Economie, Horeca en recreatie, Groen-Dienstverlening en Productie en Groen-Groen. Omdat wij je kennis laten maken met alle beroepssectoren, weet je na afloop precies voor welke beroepsopleiding je het meest geschikt bent.
Welke leerwegen bieden jullie aan?
De drie leerwegen die wij aanbieden zijn: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg+. De theoretische leerweg bieden wij niet aan. Wel krijg je in de gemengde leerweg een extra vak en zo kun je ook je diploma theoretische leerweg behalen en doorstromen naar havo.
Waarom zou ik voor Prinsentuin Andel kiezen?
Het prettige leerklimaat en doorstroommogelijkheden maken Prinsentuin Andel aantrekkelijk voor veel kinderen. Je kunt na het behalen van het diploma nog heel veel kanten op. Ook als je nog geen beroepsbeeld voor ogen hebt, kun je bij ons terecht. Via de praktijklessen en de stage ervaar je wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Zo kun je na het VMBO verstandig een bepaalde beroepsrichting kiezen.
Welke lessen krijg ik bij Prinsentuin Andel?
Welke lessen je kunt volgen op Prinsentuin Andel vind je bij vakken.
Hoeveel leerlingen heeft jullie school?
Wij hebben hier ongeveer 700 VMBO leerlingen. Er zitten zeker zoveel meisjes als jongens op school.
Heb ik tussenuren als ik bij jullie op school zit?
Nee, er zijn geen vrije tussenuren op een dag. Als een docent afwezig is, dan komt er een vervangende docent die les geeft of waarbij je verder kun werken aan je leerstofplanners. Lessen tijdens het 3e t/m het 5e lesuur vervallen nooit. Bij hoge uitzondering vervallen de lessen op het 1e en 2e lesuur of het 7e en 8e lesuur. Deze roosterwijzigingen worden altijd vroegtijdig aangekondigd via het mededelingenbord of in Magister (je digitale agenda). Iedere les wordt opgevangen en alle leerlingen blijven op het schoolterrein.
Hoe moet ik aanmelden?
Op onze website kun je het aanmeldformulier downloaden. Ook is er op je huidige school een aanmeldingsformulier VMBO van Prinsentuin Andel aanwezig. Samen met je ouders kom je naar onze school om je aan te melden. Daarna gaat de toelatingscommissie van Prinsentuin Andel aan het werk en krijg je bericht als je wordt aangenomen.
Heb ik ook een mentor?
Iedere klas krijgt een eigen mentor. Dat is een docent die meerdere vakken en dus ook lesuren aan de klas geeft en daardoor het meeste contact met je heeft. De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders op school. Hij of zij bespreekt regelmatig in de klas hoe het gaat met de resultaten, maar ook allerlei persoonlijke dingen kunnen besproken worden. Dit doet de mentor tijdens het mentoruur. De mentor nodigt jouw ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek naar aanleiding van een rapport. Indien dat nodig is, worden ouders ook tussentijds uitgenodigd. Uiteraard kunnen je ouders ook altijd contact opnemen met de mentor.
Mag ik bij jullie roken?
Omdat uit onderzoek is gebleken dat veel mensen starten met roken op het schoolplein hebben wij als school de keuze gemaakt om een rookvrije school te zijn. Dus nee, je mag bij ons op school niet roken.
Wat moeten mijn ouders/verzorgers betalen als ik naar jullie school ga?
De schoolboeken zijn gratis. De kosten voor de ouders/verzorgers voor een heel schooljaar bedragen tussen de € 40,- en € 75,-. Deze kosten verschillen per leerjaar en bestaan uit de huur van je kluisje, je sportkleding en eventuele excursies. Daarnaast komen mogelijk de vervoerskosten van de bus.
Komen leerlingen uit de zelfde woonplaats bij elkaar in de klas?
Wij vinden het prettig als je met je dorps- of buurtgenoten samen van en naar school kunt gaan, mits je allemaal in dezelfde leerweg zit.
Krijg ik veel huiswerk?
Je krijgt huiswerk, maar of dat veel is, is moeilijk te zeggen. Je kiest nu een school die bij jou past en dat betekent dat die school les geeft op jouw niveau. Het huiswerk dat je dan thuis nog moet maken, is daarop afgestemd. Kinderen die gemakkelijk leren, hebben minder tijd nodig dan kinderen bij wie dat wat moeilijker gaat. We proberen zoveel mogelijk om het werk te laten maken tijdens de lessen, maar als dat niet lukt, moet je die taak thuis afmaken. In de ondersteuningsuren kun je werken aan taken die je nog niet af had in de les. Thuis zal je vooral je leerwerk moeten doen. Minimaal een half uur per dag vinden wij heel normaal.
Kan ik extra ondersteuning krijgen?
Sommige leerlingen hebben bij het verlaten van de basisschool een leerachterstand, door een leerprobleem of andere oorzaak. Als dit bij jou het geval is, krijg je in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning in één van de vakken. Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen dat bij ons op school krijgen. Het is ook mogelijk dat je extra hulp krijgt van je mentor of een andere deskundige.
Wat voor ondersteuning bieden jullie?
Het ondersteuningsteam maakt voor iedere leerling een handelingsplan. We bepalen of je extra ondersteuning nodig hebt aan de hand van de gegevens van de basisschool. Je kunt op onze school op verschillende manieren extra ondersteuning krijgen. Tijdens de ondersteuningsuren kun je hulp krijgen voor bijvoorbeeld Nederlands, Engels, rekenen en/of wiskunde van een deskundige docent of een remedial teacher. Per rapportperiode wordt bekeken of de ondersteuning beëindigd of verlengd wordt. Indien nodig worden er op onze school ook trainingen gegeven met betrekking tot faalangst, weerbaarheid, motorische remedial teaching, girls talk, studievaardigheden en examentraining. Als je een dyslexieverklaring hebt, kun je in aanmerking komen voor het gebruik van Kurzweil en/of digitale boeken.
Wat doen jullie tegen pesten?
Pesten hoort niet, op geen enkele school of vereniging. Daarom hebben we een pestprotocol ontwikkeld. In dat protocol staat beschreven hoe wij handelen in geval van pesten. Wij besteden hier veel aandacht aan. Ons streven daarbij is om beide partijen bij elkaar te brengen en in een gezamenlijke verantwoordelijkheid de omgang met elkaar te herstellen.
Hoe onderhouden jullie het contact met mijn ouders/verzorgers?
Als je ouders willen weten hoe jij het op school doet of informatie willen over andere zaken van school, kunnen zij contact opnemen met jouw mentor. Wij hebben voor elk leerjaar een informatieavond aan het begin van elk schooljaar. Daarnaast zijn er de gebruikelijke contactavonden naar aanleiding van het rapport. Soms krijg je een contactboekje. Er staan zaken in waar je meer op moet gaan letten, bijvoorbeeld: meedoen in de les of huiswerkverzorging. Je moet het boekje iedere les door de docent laten aftekenen. Ook je ouders tekenen het boekje iedere avond af. De mentor heeft meestal eens per week een gesprek met je naar aanleiding van de opmerkingen in het contactboekje.
Is de school bereikbaar met het openbaar vervoer?
Ja, vanuit de gemeenten in de verre omgeving zijn er speciale busdiensten die vlak voor de school stoppen en je daar weer ophalen. Het busvervoer is afgestemd op de lestijden.
Ga ik ook op stage?
Op onze school loop je in ieder jaar een bepaalde tijd stage. Juist de stage is belangrijk om wat ervaring op te doen in het bedrijfsleven, zodat je een beroep eens in de praktijk meemaakt. Je krijgt daardoor inzicht in de beroepspraktijk en dit maakt het gemakkelijker om een beroepskeuze te maken. Vanaf leerjaar 1 loop je bij ons op school al stage. Beginnend met één meeloopdag in leerjaar 1, twee meloopdagen in leerjaar 2, 3 weken in leerjaar 3 en mogelijk elke week één dag in leerjaar 4.
Welke opleidingen kan ik gaan volgen na deze VMBO school?
Na het vmbo kan je naar alle MBO opleidingen. Natuurlijk kan je doorstromen naar een groene MBO, maar doordat wij ook keuzevakken geven die niet alleen groen zijn, is de aansluiting op alle andere MBO scholen ook heel goed. Met je GL+ diploma kan je ook doorstromen naar de havo.
Hebben jullie ook activiteiten op jullie school?
In leerjaar 1 en 2 hebben we in het schooljaar een project van één week. We sluiten het jaar af met een activiteitenweek waarin een vrijmarkt, voetbaltoernooi, workshops en een activiteiten dag georganiseerd worden. In leerjaar 3 is er een CKV week, waar we alles bekijken over kunst en cultuur. Ook hebben we een barbecuefeest voor leerjaar 4. Daarnaast zijn er sportdagen en algemene activiteiten zoals de kerstviering in leerjaar 1 t/m 3 en het kerstgala in leerjaar 4. In leerjaar 3 is er een werkweek aan het einde van dat schooljaar. Leerlingen van het vierde leerjaar kunnen tijdens de kerstvakantie deelnemen aan een skivakantie.
Wanneer is de open dag?
De open dag van Prinsentuin Andel is altijd op de laatste zaterdag van januari van 10:00 tot 15:00 uur. De open dag van 2017 is dus al geweest, voor meer informatie kun je terecht op onze website.